Service- en 0nderhoud

V&R Techniek is dag en nacht bereikbaar voor storingen aan uw installatie.

Naast het leveren van onderstaande installaties is V&R Techniek ook gespecialiseerd in het uitvoeren van het jaarlijks/maandelijks onderhoud. Wij bieden onderhoudscontracten aan voor onderstaande installaties en voeren deze maandelijks/jaarlijks uit. Na afloop ontvangt u een rapportage met advies.

U bent verzekerd van regelmatig preventief onderhoud. Mocht er toch iets mis gaan, dan is onze serviceorganisatie 24 uur per dag voor u beschikbaar.
Bij het jaarlijkse periodieke onderhoudsbezoek kijkt de monteur niet alleen naar de techniek, maar ook naar de doelmatigheid van de installatie. Veranderingen in uw pand of in de omgeving kunnen aanpassingen noodzakelijk maken. Zonodig geven wij u een passend advies.


Noodverlichting

Vele ruimes bevatten noodverlichting. Bijvoorbeeld een kantoorpand, parkeergarages, trappenhuizen of andere gemeenschappelijke ruimtes. Jaarlijks onderhoud aan de noodverlichting is volgens het bouwbesluit 2012 niet alleen verplicht. Maar is ook nodig voor een goede werking van de installatie.

Inbraakbeveiliging

Aan de installatie van uw beveiligingssysteem wordt veel zorg besteedt. Goed beveiligd blijven vereist echter blijvende zorg. Een onderhouds- en serviceabonnement biedt de beste garanties voor een vlekkeloos functionerende installatie. Regulier onderhoud verlengt tevens de levensduur van uw centrale.

Camerasysteem

Onderhoud aan uw camerasysteem is belangrijk. Een camera trekt een hoop stof, vuil, en spinnen aan hierdoor ontstaat er een minder scherp beeld op de camera.

Brandmeldinstallatie

Om zeker te weten of de brandmeldinstallatie waarschuwt als er brand uitbreekt, is het belangrijk de installatie goed te onderhouden en beheren. Het Bouwbesluit verplicht zelfs om de brandmeldinstallatie te onderhouden volgens de NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties.

Brandblusmiddelen

Blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan je hoopt dat je ze nooit nodig zult hebben. Maar in voorkomend geval moeten ze het zeker doen. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang. Tijdens het onderhoud worden diverse essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of preventief vervangen.

Droge stijgleiding

Tenminste éénmaal per jaar moet door een terzake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van droge stijgleidingen. Resultaten hiervan ontvangt u door middel van een testrapport.

Eenmaal per 5 jaar moet de droge blusleiding worden getest. Deze werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen.

Brandwerende doorvoer

Aan compartimenten worden eisen gesteld. De brand mag binnen een gestelde tijdsduur niet buiten het brandcompartiment treden en verder uitbreiden. Dit kan alleen als ook de doorvoeringen en sparingen brandwerend gemaakt zijn en jaarlijks worden gecontroleerd.

Rookbeheersingsinstallatie

Het grootste gevaar voor mensen bij brand is de opeenhoping van rook en warmte. Rook in vluchtwegen vermindert het zicht, belemmert de ademhaling en maakt brandbestrijding moeilijk. Bij branden vallen de meeste slachtoffers door verstikking. De oplopende hitte bevordert daarnaast de uitbreiding van vuur en vergroot de schade. Het belangrijkste bij brandbeheersing is naast een zo snel mogelijke signalering, het voorkomen van rookgasverspreiding. Rookbeheersingsinstallaties zijn hiervoor een efficiënt hulpmiddel.

Gasdetectiesysteem

Om verzekerd te zijn van een betrouwbare werking van gasdetectoren is het van belang dat de apparatuur periodiek wordt gecontroleerd.

Een gasdetectiesysteem is een veiligheidssysteem waarvan de werking onomstotelijk vast moet staan. Het is dus belangrijk om met regelmatige tussenpozen te controleren of het gasdetectiesysteem nog functioneert.Automatische deurautomaat

Het is verstandig om goed en regelmatig onderhoud te laten doen aan automatische deuren, omdat deze slijtagegevoelige onderdelen hebben. Laat u op tijd reparaties uitvoeren? Dan gaan onderdelen langer mee en bespaart u op de onderhoudskosten. En misschien nog wel belangrijker: u heeft minder storingen.

Intercominstallatie

Goed onderhoud aan uw intercominstallatie is van belang om goed te kunnen horen en zien wie er bij u voor de deur staat en aanbelt. Een intercom kan technische storingen of foutjes hebben, waardoor het beeld niet meer functioneert, er een storende piep voor ruis zorgt en u niet meer kunt horen wat uw bezoeker zegt, of waardoor een inkomende bel helemaal niet meer bij u terecht komt. Vanuit praktisch oogpunt, maar ook voor uw veiligheid, is een goed functionerende intercom geen overbodige luxe. Onderhoud aan een intercom is daarom noodzakelijk.

Algemene verlichting

V&R Techniek biedt onderhoudscontracten aan dat lichtbronnen 1 keer per 2 jaar preventief vervangen wordt. Lichtbronnen die tussentijds defect raken worden binnen 24 uur gerepareerd.